септември 2022

19.09.2022

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

“СТС ПРИНТ” АД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Дата: 19.09.2022 […]