февруари 2021

22.02.2021

Важна информация

На 08.02.2021г. СТС ПРИНТ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа за средни […]