ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

100% Рециклируема опаковка
07.02.2022
СТС ПРИНТ ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
11.04.2023
Покажи всички

“СТС ПРИНТ” АД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Дата: 19.09.2022 г.

На 16.09.2022 г. “СТС ПРИНТ” АД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

В проект BG16RFOP002-6.002-0553-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е предвидено закупуване на системи за хибридна вентилация с цел подобряване на енергийната ефективност на “СТС ПРИНТ” АД.

Периодът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проектът е на стойност 271 200,00 лв., от които 135 600,00 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 135 600,00 лв. съфинансиране от “СТС ПРИНТ” АД.