Селско стопанство

Опаковки за изделия за селското стопанство

Изработка на двуслойни, трислойни и многослойни опаковки за продукти, чието приложение е в селското стопанство. Изработваме опаковки за селскостопански продукти, които изискват здрави, непропускливи опаковки – семена, торове, препарати, храни за животни, продукти за пест контрол. Традиционно това са продукти с агресивни съставки, които се нуждаят от опаковки, осигуряващи им отлична бариера.