Пликове

Пликове

Разполагаме с конфекционираща машина, позволяваща ни да изработваме различни по вид, форма и размери пликове. В зависимост от продуктите, пликовете могат да бъдат с широк или отрезен шев, с дънна или вертикална фалта, с различни форми, размери и материали,  така че да са подходящи за всякакви типове продукти – химически продукти, хранителни продукти, замразени храни, храни за животни и др.