Συσκευασίες για χημεία και φαρμακευτική

Συσκευασίες για χημεία και φαρμακευτική

Προσφέρουμε παραγωγή συσκευασιών για διάφορα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα – απορρυπαντικά, φάρμακα, οικιακές χημικές ουσίες. Οι δυνατότητές μας κυμαίνονται από συσκευασίες για σκόνες πλυσίματος διαφόρων μεγεθών έως μικρά φακελάκια φαρμάκων.