Συσκευασία γεωργικών προϊόντων

Συσκευασία γεωργικών προϊόντων

Παραγωγή συσκευασιών δύο, τριών και πολλών στρώσεων, για γεωργικά προϊόντα. Παράγουμε συσκευασίες για γεωργικά προϊόντα που ισχυρή, αδιαπέραστη συσκευασία – για σπόρους, λιπάσματα, παρασκευάσματα, ζωοτροφές, προϊόντα ελέγχου επιβλαβών οργανισμών. Συνήθως, αυτά είναι προϊόντα με επιθετικά συστατικά τα οποία χρειάζονται συσκευασία που τους παρέχει ένα εξαιρετικό φράγμα.