ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

СТС ПРИНТ ВИ ПОЖЕЛАВА СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
11.04.2023
Технологична модернизация
27.04.2023
Покажи всички

Във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-3.004-1463-C01 по процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация по Националния план за възстановяване и устойчивост СТС ПРИНТ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 6 цветна + лак + студен печат летърпрес печатна машина – 1 брой Краен срок за подаване на оферти 27.04.2023 г. Офертите се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ Всички необходими документи може да свалите от тук:

ИЗТЕГЛЕТЕ:

Тръжна процедура

Съобщение