Технологична модернизация

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
20.04.2023
Честит 24 май – Ден на славянската писменост и култура!
23.05.2023
Покажи всички

“СТС ПРИНТ” АД започна изпълнение на проект по процедура BG-RRP-3.004-1463-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

В началото на месец Април 2023 г. “СТС ПРИНТ” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004  “ Технологична модернизация“, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

В проекта е предвидено закупуване на високотехнологично автоматизирано оборудване с цел повишаване на производствения капацитет на “СТС ПРИНТ” АД.

Периодът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Проектът е на стойност 920 000,00 лв., от които 460 000,00 лв. са финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост и 460 000,00 лв. съфинансиране от “СТС ПРИНТ” АД.