ПЕЧАТАР НА ТЯСНОФОРМАТНА ФЛЕКСОПЕЧАТНА МАШИНА

ПРОДАВАТ СЕ КОНФЕКЦИОНИРАЩИ МАШИНИ
05.12.2018
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – ГАБРОВО
02.07.2019
СТС ПРИНТ АД търси да назначи печатар на тясноформатна флексопечатна машина.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: средно техническо или полиграфия;
2. Професионален опит:
– Трудов стаж по специалността – предимство; Ако няма, фирмата осъществява обучението на кандидата;
– Трудов стаж във дружеството – не се изисква.
3. Допълнителни квалификационни изисквания: не се изискват.
4. Лични качества:
4.1. Активно отношение към заобикалящата го среда.
4.2. Инициативност.
4.3. Творчество.
4.4. Оперативност.
4.5. Комуникативност.
4.6. Възможност за работа самостоятелно и в екип.

При интерес, моля, свържете се с нас.