Важна информация

НАЙ-ДОБРА ОПАКОВКА “ПРИЗ ПАК 2020”
05.01.2021
100% Рециклируема опаковка
07.02.2022
Покажи всички

На 08.02.2021г. СТС ПРИНТ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: №BG16RFOP002-2.077-0735-C01 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 150 000лв., от които 127 500.00лв. европейско и  22 500.00     лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021г.
Край:     08.05.2021г.